خدمات کاراندیش

دفاتر حقوقی  با  ارائه خدمات و راهکارهای حقوقی در زمینه های ثبتی از قبیل ثبت شرکت،  ثبت صورتجلسات تخصصی، علائم تجاری و برندینگ و …  و همچنین در زمینه دارایی و امور مالیاتی سعی پیشبرد اهداف مدیران و فعالان اقتصادی دارند از این رو ارائه بهترین راهکار در زمینه های فوق الذکر نیازمند دانش و تجربیاتی میباشد که به بهترین نحو با یکدیگر تعامل داشته باشد.

مشاورین کاراندیش با سابقه طولانی و همچنین کادر مجرب که متشکل از وکلا و کارشناسان با تجربه است همواره بر لزوم پایبندی بر تعهدات تاکید داشته و حقوق کارفرما را به عنوان اساسی ترین اصل در اساسنامه خود گنجانده است لذا رعایت همین اصول سبب شده است امروز یکی از شناخته شده ترین و با تجربه ترین دفاتر مشاور در سطح تهران باشیم که این نشان از استمرار و پیگیری مستمر برای بهبود حقوق مشتریان دارد علاوه بر این با درک شرایط گوناگون در طی سالیان اخیر در حوزه های ذکر شده توانسته ایم رابطه ی محسوس میان رضایتمندی مشتریان و سرعت در پاسخگویی به نیاز مشتریان و قوانین و مقررات  در هر دوره بیابیم بنابراین این امید را داریم که با توجه به تلاش های انجام شده و استمرار این شیوه در آینده همین روند ادامه یابد و شاهد گسترش فعالیتهایمان باشیم

درک نیاز کارفرمایان

به جهت گستردگی قوانین و مقررات در زمینه ی حقوق تجاری بسیار اهمیت دارد که مشاور هدف کارفرما را به خوبی شناسایی نماید و راهکاری ارائه دهد که این هدف را به نحو احسن پوشش داده و گاهاً در مواردی که برای انجام یا در شیوه انجام چندین گزینه وجود داشته باشد با اطلاع از موارد مختلف بهترین شیوه را برای انجام برگزیند که موسسه مشاورین کاراندیش بخوبی به این نکته آگاه هستند و تعداد بیشمار پرونده های موفق گواه بر این مدعاست.