مطالب

 

کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص

کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص به دو شکل کاهش جباری سرمایه و کاهش اختیاری سرمایه صورت گرفته  و هر کدام بنا بر دلایل خاصی انجام میشود کاهش اجباری سرمایه: کاهش اجباری سرمایه در دو صورت اتفاق خواهد افتاد: نوع اول: در صورتیکه سرمایه تعهد شده  سهامداران ظرف مدت مقرر ...
ادامه مطلب

پلمپ دفاتر روزنامه و کل

کلیه تجار (به استثناء کسبه جزئ) و شرکتها مکلف هستند هرساله نسبت به پلمپ دفاتر روزنامه و کل خود که مرکب از یک دفتر روزنامه و یک دفتر کل میباشد اقدام نمایند و بر همین اساس نسبت به درج کلیه فعالیت های مالی و تجاری خود در این دفاتر اقدام نمایند ...
ادامه مطلب