تعریف کارت بازرگانی: کارت بازرگانی ،مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۲ مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد .بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد . تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم برای برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.

مزایای دریافت کارت بازرگانی:

 • مشاوره در زمینه مسائل تامین اجتماعی
 • مشاوره در زمینه مسائل مرتبط به دارائی
 • ارتباط با تجار خارجی
 • صدور ویزای تجاری
 •  صدور گواهی مبدا
 • صدور شناسنامه فرش
 • عضویت در اتاقهای مشترک
 •  مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان
 • امکانات جهت شرکت در نمایشگاهای داخلی و خارجی
 •  شرکت در جلسات هیاتهای خارجی
 • امکان حل و فصل اختلافات با مراجع دولتی
 • خدمات مشاوره حقوقی
 •  داوری و حل اختلافات فی ما بین تجار
 •  ارسال نشریات اتاق جهت اعضاء
 • صدور گواهی امضاء
 •  مشاوره در زمینه امور گمرکی

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی عبارتند از :

 • شرکت‌هاى تعاونى مرزنشینان براى ورود کالاهاى مورد نیاز خانوارهاى مرزنشین
 • ملوانان ایرانى شاغل در شناورهائى که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند براى ورود کالاهاى مورد نیاز خانواده خود در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
 • پیله‌وران، براى ورود کالاهاى قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان‌هاى همجوار در صورت اخذ کارت پیله‌ورى و مجوز ورود ار اداره بازرگانى شهر یا استان مربوطه.
 • کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار
 • کالاهایی که صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد

ماده ۳- قانون مقررات صادرات و واردات : مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی می رسد.

صدور کارت بازرگانی برای صدور کارت بازرگانی دائم باید از طریق اداره کل ثبت شرکتهای محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتی و گواهی پلمپ دفاتر نمود و سپس به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مرکز استان محل فعالیت بر حسب مورد مراجعه نمود ، پس از تکمیل پرونده و امضا کارت در اتاق مربوط جهت تایید نهایی به اداره کل بازرگانی استان مربوطه مراجعه کرد.

تبصره : کلیه شرکتهای تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند

شرایط اخذ کارت بازرگانی توسط افراد حقیقی ایرانی

 • داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام  .
 • داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
 • داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به نأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدرک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
 • داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت ، اعم از ملکی یا استیجاری .
 • داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی .
 • داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی .
 • عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمانها ی دولتی و قوای سه گانه .
 • عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب .
 • نداشتن محکومیت کیفری .

شرایط اخذ کارت بازرگانی توسط افراد حقیقی غیرایرانی

 • داشتن حکم شرایط مقرربرای اشخاص ایرانی باستثنای برگه پایان خدمت وظیفه  یا برگه معافیت .
 • داشتن برگه کار و اقامت معتبر.
 • عمل متقابل کشور متبوع  آنها در مورد ایرانیان معتبر آن کشور در موارد خاصی که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متقاضی به تشخیص وزارت ضرورت داشته باشد . وزارت مذکور میتواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط محل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن محل متقابل به اتاق بازرگانی صنایع  و معادن ایران اعلام نماید.

 

مطالب پیشنهادی: ثبت شرکت

 

شرایط دریافت کارت بازرگانی توسط افراد حقوقی

 • مدیران عامل ورئیسان هیأت مدیره شرکت باید دارای شرایط مقرر افراد حقیقی ایرانی و غیر ایرانی  که در زیر آمده است باشند.
  • داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام  .
  • داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
  • عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمانها ی دولتی و قوای سه گانه .
  • عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب .
  • نداشتن محکومیت کیفری .
  • داشتن برگه کار و اقامت معتبر
  • عمل متقابل کشور متبوع  آنها در مورد ایرانیان معتبر آن کشور در موارد خاصی که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متقاضی متقاضی به تشخیص وزارت ضرورت داشته باشد . وزارت مذکور میتواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط محل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن محل متقابل به اتاق بازرگانی صنایع  و معادن ایران اعلام نماید.
 • مدیران شرکتهای تعاونی  و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع ، مشمول محدودیت زیر نخواهد بود .
  • عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمانها ی دولتی و قوای سه گانه .
 • مدیران شرکت دولتی ، شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های موضوع حفاظت صنایع ، که حکم مدیریت آنها توسط سازمان دولتی یا نهاد ذیربط صادر شده باشد از ارائه گواهی بند موضوع بند  زیر معاف خواهند بود .
  • نداشتن محکومیت کیفری .
 • شرکت ها باید واجد شرایط در بندهای زیر باشند.
  • داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت ، اعم از ملکی یا استیجاری.
  • داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی.
  • عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
  • داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.