کد اقتصادی چیست ؟ کد اقتصادی یک شماره 12 رقمی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شرکتها یا اشخاص حقیقی متقاضی دریافت کد اقتصادی، پس از تشکیل پرونده در واحد مالیاتی مربوطه، ارائه میگردد. این کد بعنوان شماره شناسایی شرکت یا شخص مربوطه در سازمان امور مالیاتی بکار میرود به همین جهت در صورت ارائه فاکتور های رسمی درج کد اقتصادی بر روی فاکتور رسمی الزامی میباشد.

چرا کد اقتصادی بگیرم؟

 1. کد اقتصادی برای ارائه فاکتور رسمی الزامی میباشد در صورتی که نیاز به ارائه فاکتور رسمی داشته باشید باید کد اقتصادی بر روی فاکتور قید گردد.
 2. در اکثر اوقات صاحبین کسب و کار و یا موسسات و شرکتها برای پیشبرد و پیشرفت کار خود نیازمند واردات و صادرات می شوید و برای انجام این امر بایستی کارت بازرگانی داشته باشید و برای دریافت کارت بازرگانی بایستی کد اقتصادی داشته باشید.
 3. اما دلیل اصلی این است که تشکیل پرونده و دریافت کد اقتصادی در سازمان امور مالیاتی از وظایف قانونی اشخاص حقوقی و تجار میباشد. و ارائه اظهارنامه مالیاتی منوط به تشکیل پرونده و دریافت کد اقتصادی میباشد.
 4. یکی دیگر از دلایل دریافت کد اقتصادی برای دریافت  grade یا همان رتبه ی شرکت و موسسه تان است که برای ارائه مبلغ پیشنهادی خود در قالب  مناقصه ها و مزایده ها ضروری است. درثانی ممکن است برای شرکت در اینگونه مزایدات و مناقصات از شما درخواست کد اقتصادی گردد
 5. شفافیت مالی ودستیابی سهل و آسان در رسیدن به  هویت اشخاص وممنوعیت و جلوگیری از فضای ناسالم و مضر توسط سازمان مالیات بواسطه کد اقتصادی
 6. در هر حال دریافت کد اقتصادی علاوه بر موارد گفته شده از لحاظ اعتباری نیز شرکت شما را در جایگاه بهتری از رقبایی که کد اقتصادی ندارند قرار خواهد داد.

 

مدارک لازم برای دریافت کد اقتصادی شرکت:

 • اصل تمامی مدارک شرکت مدارکی همچون اساسنامه و …
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره
 • تصویر سند ملک و تصویر پایان کار و بنچاق یا اجاره نامه رسمی
 • تصویر مدارک هویتی مالک ملک
 •  گواهی صاحبان امضاء در شرکت
 • تصویر قبض تلفن و گواهی تایید کد پستی آدرس دفتر مرکزی

نکته: مدارک فوق بسته به حوزه مالیاتی ممکن است متفاوت باشد.

 

موارد مورد نیاز برای کد اقتصادی اشخاص حقیقی:

 • تصویر شناسنامه و کارت ملی
 • تصویر پروانه کسب
 • سه قطعه عکس پرسنلی دو در سه
 • گواهی پرداخت هزینه صدور کد از یکی از بانک های ملی
 • درخواست کتبی جهت دریافت کد قتصادی

مدارک فوق بسته به حوزه مالیاتی و نوع فعالیت ممکن است متفاوت باشد.

دریافت کد اقتصادی

در خصوص شرکت ها برای دریافت کد اقتصادی شرکت بایستی ظرف مدت 60 روز پس از تاسیس شرکت یا شخصیت حقوقی نسبت به تشکیل پرونده در دارایی اقدام و مدارک مورد نیاز را به شعب مربوطه دارایی ارائه داد لذا در صورت تکمیل بودن مدارک و پس از طی مراحل قانونی تشکیل پرونده پرونده ای به نام شرکت در اداره دارایی مربوطه تشکیل و کد اقتصادی برای شرکت در نظر گرفته خواهد شد.