کلیه تجار (به استثناء کسبه جزئ) و شرکتها مکلف هستند هرساله نسبت به پلمپ دفاتر روزنامه و کل خود که مرکب از یک دفتر روزنامه و یک دفتر کل میباشد اقدام نمایند و بر همین اساس نسبت به درج کلیه فعالیت های مالی و تجاری خود در این دفاتر اقدام نمایند

مهلت مقرر برای پلمپ دفاتر قانونی:

در شرکتهای تازه تاسیس پلمپ دفاتر باید بلافاصله پس از ثبت شرکت اقدام و در پایان همان سال نیز اقدام به پلمپ دفاتر قانونی سال بعد نمایند البته این نکته در مورد تجار و صاحبان کارت بازرگانی نیز صادق است. سایر شرکتها و تجار نیز باید هر سال قبل از آغاز سال مالی جدید نسبت به پلمپ دفاتر قانونی اقدام نمایند.

دفاتر قانونی دارای گوناگونی هایی در اندازه ، تعداد صفحات، تعداد ستون ها و… میباشد که بر اساس نیاز شرکت یا تجارتخانه قابل ثبت و پلمپ نمودن میباشد.

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی:

  1. اضهارنامه پلمپ دفاتر و کارتکس (توسط موسسه ارائه میگردد)
  2. کپی شناسنامه و کارت ملی

اشخاص حقوقی:

  1. اضهارنامه پلمپ دفاتر و کارتکس (توسط موسسه ارائه میگردد)
  2. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل
  3. روزنامه رسمی تاسیس و هیئت مدیره

مدارک شرکتی نیاز به ممهور نمودن با مهر شرکت میباشد