شرایط تغییر در موضوع شرکت چگونه است؟

By |۱۳۹۹-۴-۱۶ ۱۰:۵۵:۳۹ +۰۰:۰۰۲۰ام بهمن, ۱۳۹۸|ثبت شرکت|

هر شرکت و سازمان قبل از راه اندازی و طراحی کار خود مباحث و موضوعاتی را تحت عنوان زمینه فعالیت در طرح کار خود دارند ،که براساس برنامه ریزی و اهداف هر شرکت که در واقع موضوع اصلی شرکت و سازمان است؛ موظف به انجام فعالیت-ها می¬باشد.پس از تعیین موضوع شرکت قوانین مشخص و از پیش تعیین شده وجود دارد که شرکت بر مدار این قوانین به فعالیت می پردازد.

تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

By |۱۳۹۷-۶-۱۸ ۱۱:۲۷:۳۹ +۰۰:۰۰۵ام شهریور, ۱۳۹۷|ثبت شرکت|

این دو نوع شرکت  از رایج ترین انواع شرکت ها می باشند. این نوع شرکت ها به سبب کاربرد آنها و سادگی و سهولت در اداره نسبت به سایر شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت روش ثبت و نگهداری ساده تری دارند. از حیث سادگی نسبت به سایر شرکتهای دیگر به یکدیگر شباهت دارند اما تفاوت [...]

اساسنامه شرکت

By |۱۳۹۷-۵-۲۳ ۰۸:۴۹:۱۲ +۰۰:۰۰۱۸ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت شرکت|

تعریف اساسنامه اساسنامه عبارتست از مقررات یا قراردادی که برای طرز کار یک جمعیت مقرر و تعیین میشود. (ترمینولوژی لنگرودی)  اما در تعریف اساسنامه قالباً واژه اساسنامه مرتبط با شرکتها و موسسات شنیده میشود. در هر صورت همانطور که از تعریف بر می آید اساسنامه شرکت مجموعه قوانینی (قوانین مرتبط با شرکتهای تجاری) که موسسین این جمعیت [...]

ثبت شرکت سهامی عام

By |۱۳۹۷-۵-۱۶ ۱۳:۰۱:۱۲ +۰۰:۰۰۱۶ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت شرکت|

ماده 20 قانون تجارت  مصوب 1311 در مورد شرکتهای تجاری بیان میکند: “شرکتهای تجاری بر هفت قسم است 1.شرکت سهامی 2. شرکت با مسئولیت محدود 3. شرکت تضامنی 4. شرکت مختلط غیرسهامی 5. شرکت مختلط سهامی 6. شرکت نسبی 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف” اما بعدا قانون گذار در ماده 4 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که جانشین [...]

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

By |۱۳۹۷-۵-۱۶ ۱۲:۵۲:۱۳ +۰۰:۰۰۱۶ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت شرکت|

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود بهتر است ابتدا با این نوع از شرکت آشنا شویم. شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول [...]

ثبت شرکت سهامی خاص

By |۱۳۹۷-۵-۱۶ ۱۲:۴۲:۲۶ +۰۰:۰۰۱ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت شرکت|

براي ثبت شركت سهامي خاص اول با اين نوع شركت أشنا ميشويم. شركت خاص، شرکتی است تجاری که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید [...]

ثبت شرکت تضامنی

By |۱۳۹۷-۵-۱۶ ۱۲:۳۴:۲۸ +۰۰:۰۰۱۵ام تیر, ۱۳۹۶|ثبت شرکت|

برای ثبت شرکت تضامنی بهتر است با شرکت تضامنی بیشر آشنا شوید  در میان اقسام هفت گانه شرکتها در ماده 20 قانون تجارت قرار دارد و از حیث تجاری بودن از در این ماده مشخص شده است اما با توجه به مسئولیت تضامنی شرکا نسبت به اشخاص ثالث میتوان این شرکت را در دسته بندی دیگری [...]

Go to Top