تغییر آدرس شرکت یا ایجاد شعبه شرکت

توسط |۱۳۹۷-۵-۲۳ ۱۴:۲۸:۲۷ +۰۰:۰۰۲۳ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت صورتجلسه|

در صورت تغییر آدرس شرکت یا اصلاح آدرس یا ایجاد شعبه ی جدیدی از شرکت هیئت مدیره موظف است هر چه سریعتر نسبت به ثبت آدرس جدید اقدام نماید در این صورت  باید جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم و نسبت به تغییر آدرس شرکت اقدام و نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  [...]

ثبت کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص

توسط |۱۳۹۷-۵-۲۱ ۱۳:۴۴:۱۰ +۰۰:۰۰۲۱ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت صورتجلسه|

ثبت کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص به دو شکل کاهش اجباری سرمایه و کاهش اختیاری سرمایه صورت گرفته  و هر کدام بنا بر دلایل خاصی انجام میشود کاهش اجباری سرمایه: ثبت کاهش سرمایه (اجباری)  در دو حالت رخ میدهد: 1. در صورتیکه سرمایه تعهد شده  سهامداران ظرف مدت مقرر در اساسنامه بطور کامل پرداخت [...]

ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه

توسط |۱۳۹۷-۵-۲۰ ۱۷:۱۷:۵۳ +۰۰:۰۰۲۰ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت صورتجلسه|

در شرکتهای با مسئولیت محدود یا تضامنی و یا نسبی  نقل وانتقال سهم الشرکه در دفتر اسناد رسمی از طریق صلح سهم الشرکه انجام می شود. اما پس از تنظیم صلح نامه شرکت موظف است نسبت به ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید در غیر این صورت عدم ثبت [...]

ثبت افزایش سرمایه

توسط |۱۳۹۷-۶-۱۱ ۱۳:۰۰:۴۶ +۰۰:۰۰۱۶ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت صورتجلسه|

ثبت افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی یا در صورت تفویض اختیار توسط هیئت مدیره انجام میگیرد. در زمان تاسیس شرکت و تدوین اساسنامه موسسین باید مقدار سرمایه اولیه شرکت را مشخص نمایند سرمایه اعلامی توسط موسسین با توجه به موضوع شرکت و فعالیت های شرکت تخمین زده شده و ترتیبات پرداخت این سرمایه توسط شرکا انجام میشود [...]