مالکیت صنعتی و قرارداد پاریس

By |2020-04-02T19:28:56+04:302nd آوریل, 2020|دسته‌بندی نشده, مالکیت صنعتی|

هم اکنون مالکیت صنعتی بعنوان یکی از شاخص ترین عوامل فعالیت های بازرگانی به شمار می رود که خود گویای میزان اهمیت مالکیت صنعتی در امور فروش ،افزایش رشد ، توسعه شرکتها و ... می باشد ، در واقع حمایت از چنین مالکیت هایی زمینه و بنیاد های اساسی هرگونه فعالیت تجارتی به شمار می رود ،این بدین صورت است که قشر اقتصادی جوامع به دنبال حفاظت از این نوع مالکیت هستند. 

صفر تا صد تاریخچه سازمان جهانی مالکیت فکری

By |2020-03-10T20:40:43+03:3010th مارس, 2020|دسته‌بندی نشده|

برای مالکیت صنعتی زاده شد! قراداد پاریس(PARIS CONVENTION):به موجب این قرارداد بسیاری از کشور ها ،صاحبین فکر و ایده و بسیاری از شرکت های صنعتی مربوط به قرن نوزدهم میلادی به علت تصاحب و تحصیل بی اذن و اجازه فکر و ایده هایشان توسط سایر اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی و به قصد حفظ ایده [...]