توسعه تجارت بواسطه تثبیت برند (ظهور شرکتهای بزرگ بین المللی)

By |۱۳۹۹-۴-۲۱ ۰۸:۲۰:۰۷ +۰۰:۰۰۲۱ام تیر, ۱۳۹۹|مالکیت صنعتی|

آیا بایستی برای توسعه تجارت صرفا بواسطه برند اقدام کرد ؟ و یا بایستی صرفا بر روی کیفیت کالاها تمرکز کرد؟ آیا توسعه فرهنگ و برند شرکت بر روی توسعه شرکت تاثیری خواهد داشت؟ ضمنا تاثیر اینترنت و شبکه های اجتماعی بر برندها چیست؟ وضعیت کنترل شهرت و آوازه برند امروز چگونه تعیین میشود؟ با [...]