تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

By |۱۳۹۷-۶-۱۸ ۱۱:۲۷:۳۹ +۰۰:۰۰۵ام شهریور, ۱۳۹۷|ثبت شرکت|

این دو نوع شرکت  از رایج ترین انواع شرکت ها می باشند. این نوع شرکت ها به سبب کاربرد آنها و سادگی و سهولت در اداره نسبت به سایر شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت روش ثبت و نگهداری ساده تری دارند. از حیث سادگی نسبت به سایر شرکتهای دیگر به یکدیگر شباهت دارند اما تفاوت [...]