ثبت شرکت تضامنی

By |۱۳۹۷-۵-۱۶ ۱۲:۳۴:۲۸ +۰۰:۰۰۱۵ام تیر, ۱۳۹۶|ثبت شرکت|

برای ثبت شرکت تضامنی بهتر است با شرکت تضامنی بیشر آشنا شوید  در میان اقسام هفت گانه شرکتها در ماده 20 قانون تجارت قرار دارد و از حیث تجاری بودن از در این ماده مشخص شده است اما با توجه به مسئولیت تضامنی شرکا نسبت به اشخاص ثالث میتوان این شرکت را در دسته بندی دیگری [...]