چگونگی انحلال شرکت ها و موسسات بصورت جامع و کامل (هر آنچه بایستی از انحلال بدانید)

By |۱۳۹۹-۱-۱۸ ۱۳:۵۰:۱۶ +۰۰:۰۰۱۸ام فروردین, ۱۳۹۹|ثبت صورتجلسه|

انحلال یا از هم پاشیدگی که معمولا به هنگام زوال یک شرکت یا موسسه رخ می دهد بنا به موقعیتی که شرکت و یا موسسه داشته است شکل می گیرد این امر می تواند متبوع دلایل بسیار زیادی باشد.عدم تفاهم شرکا تا بدهی های مالیاتی و ورشکستگی می تواند منجر به منحل شدن شرکت و یا موسسه شود.