طرح صنعتی از ثبت تا بهره برداری

By |۱۳۹۸-۱۱-۲۰ ۱۳:۰۵:۰۷ +۰۰:۰۰۱۳ام شهریور, ۱۳۹۷|مالکیت صنعتی|

طرح صنعتی از ثبت تا بهره برداری - طرح صنعتی چیست ؟ طرح صنعتی به انگلیسی Industrial Designs نامیده میشود و  به طور کلی و عام شکل ظاهری، ساختار، ترکیب خطوط و رنگ ها یا هرگونه شکلی است که در قالب تصاویر دو بعدی و سه بعدی قابل ارائه باشد. ثبت طرح صنعتی چیست ؟ طرح [...]

طرح صنعتی

By |۱۳۹۷-۵-۲۳ ۰۹:۳۵:۴۹ +۰۰:۰۰۲۱ام مرداد, ۱۳۹۷|مالکیت صنعتی|

تعریف طرح صنعتی (طرح صنعتی چیست؟) طرح صنعتی (Industrial Design) به عنوان یکی از مقوله های مالکیت فکری و مالکیت صنعتی صرفا به ماهیت زیبایی شناختی و تزئینی یک محصول اشاره دارد و صرفا مربوط به شکل و ظاهر یک محصول است. علیرغم اینکه محصول ممکن است ویژگی های فنی و نوآورانه نیز داشته باشد، [...]

Go to Top