فروش علامت تجاری

By |۱۳۹۷-۶-۱۰ ۱۳:۱۷:۱۲ +۰۰:۰۰۲۳ام مرداد, ۱۳۹۷|مالکیت صنعتی|

با توجه به این که علامت تجاری یا به صورت عامیانه برند (هرچند که معادل لاتین علامت تجاری "trademark" میباشد) مانند سایر مالکیت های فکری جزو دارایی های صاحبان آنها میباشد و این دارایی ها نیز مانند سایر اموال قابلیت نقل و انتقال و واگذاری به دیگر افراد را دارند. بر همین اساس  علائم تجاری یا [...]