ثبت شرکت با مسئولیت محدود

By |۱۳۹۷-۵-۱۶ ۱۲:۵۲:۱۳ +۰۰:۰۰۱۶ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت شرکت|

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود بهتر است ابتدا با این نوع از شرکت آشنا شویم. شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول [...]