ثبت شرکت سهامی خاص

By |۱۳۹۷-۵-۱۶ ۱۲:۴۲:۲۶ +۰۰:۰۰۱ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت شرکت|

براي ثبت شركت سهامي خاص اول با اين نوع شركت أشنا ميشويم. شركت خاص، شرکتی است تجاری که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید [...]