طرح صنعتی

By |۱۳۹۷-۵-۲۳ ۰۹:۳۵:۴۹ +۰۰:۰۰۲۱ام مرداد, ۱۳۹۷|مالکیت صنعتی|

تعریف طرح صنعتی (طرح صنعتی چیست؟) طرح صنعتی (Industrial Design) به عنوان یکی از مقوله های مالکیت فکری و مالکیت صنعتی صرفا به ماهیت زیبایی شناختی و تزئینی یک محصول اشاره دارد و صرفا مربوط به شکل و ظاهر یک محصول است. علیرغم اینکه محصول ممکن است ویژگی های فنی و نوآورانه نیز داشته باشد، [...]