مالکیت معنوی و تجارت: همزیستی علائم تجاری

By |۱۳۹۷-۶-۹ ۱۶:۵۴:۵۴ +۰۰:۰۰۳۰ام مرداد, ۱۳۹۷|مالکیت صنعتی|

همزیستی علائم تجاری به وضعیتی اطلاق می شود که در آن دو شرکت مختلف از یک علامت تجاری مشابه یا یکسان برای فروش یک محصول یا ارائه خدمات استفاده می کنند؛ بدون اینکه لزوما در کار یکدیگر دخالت کنند. این وضعیت غیر معمول نیست. علائم تجاری اغلب در کسب و کارهای کوچک در یک منطقه [...]