راهنمای جامع و کامل دریافت کد اقتصادی صفر تا صد مدارک و مراحل

By |۱۳۹۹-۵-۶ ۰۸:۳۴:۱۸ +۰۰:۰۰۲ام مرداد, ۱۳۹۸|امور مالیاتي|

کد اقتصادی یک شماره 12 رقمی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شرکتها یا اشخاص حقیقی متقاضی دریافت کد اقتصادی، پس از تشکیل پرونده در واحد مالیاتی مربوطه، ارائه میگردد. این کد بعنوان شماره شناسایی شرکت یا شخص مربوطه در سازمان امور مالیاتی بکار میرود به همین جهت در صورت ارائه فاکتور های رسمی درج کد اقتصادی بر روی فاکتور رسمی الزامی میباشد.