تاثیر کرونا بر شرکت های چند ملیتی چقدر بوده است؟

By |۱۳۹۹-۶-۱۲ ۰۸:۰۱:۳۳ +۰۰:۰۰۵ام مرداد, ۱۳۹۹|سایر مطالب, مالکیت صنعتی|

انتشار ویروس کرونا تا چه حد توانسته بر روی شرکت های چند ملیتی تاثیر بگذارد؟ چه اقشاری از جامعه چند ملیتی ها را دچار مشکل کرده است ؟ تاثیر کرونا بر شرکت های چند ملیتی تا چه زمان و تا چه اندازه خواهد بود ؟ به کدام یک از شرکت های چند ملیتی آسیب معنوی [...]