در شرکتهای با مسئولیت محدود یا تضامنی و یا نسبی  نقل وانتقال سهم الشرکه در دفتر اسناد رسمی از طریق صلح سهم الشرکه انجام می شود. اما پس از تنظیم صلح نامه شرکت موظف است نسبت به ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید در غیر این صورت عدم ثبت به مثابه عدم نقل و انتقال سهم الشرکه خواهد بود.

نحوه ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه

بنابراین شریک یا شرکایی که قصد انتقال سهم الشرکه خود را دارند  اعم ازاین که بخشی از سهم الشرکه خود یا تمام آن را واگذار نمایند باید پس از دریافت مفاصاحساب دارایی خود بهمراه نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که موضوع نقل و انتقال در آن درج گردیده  به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی مراجعه و سند صلح در خصوص نقل و انتقال سهم الشرکه تنظیم نمایند و پس از آن برای ثبت ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه (صورتجلسه)  در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نمایند.

نکته: با توجه به ماهیت سهم الشرکه بیع سهم الشرکه یا سهام ممکن نیست بنابراین طبق عقد صلح سهم الشرکه نقل و انتقال میگردد.

ورود یا خروج شریک از شرکت

برای وارد شدن شریک جدید به شرکت نقل و انتقال سهم الشرکه تنها راه نیست بلکه میتوان از طریق افزایش سرمایه نیز نسبت به ورود شریک جدید اقدام نمود.
برهمین مبنا میتوان نتیجه گرفت که ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه تنها راه برای خروج شریک از شرکت نیز نبوده و هر شریک میتواند بدون این که سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد مبلغ سهم الشرکه خود را از صندوق شرکت دریافت و  از شرکت خارج گردد در این صورت نیز کاهش سرمایه رخ میدهد.

مدارک مورد نیاز ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.