ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام متوفی به وراث

By |۱۳۹۹-۴-۱۵ ۱۰:۱۸:۵۹ +۰۰:۰۰۱۵ام تیر, ۱۳۹۹|ثبت صورتجلسه|

با مرگ یکی از سهامداران چه اتفاقی برای شرکت رخ خواهد داد؟ آیا سهام شرکتها بعد از مرگ متوفی به وراث میرسد یا خیر؟ آیا بایستی سهام شرکت و موسسه فروخته شود و وجهه حاصل از فروش سهام به متوفی تسلیم گردد؟ و یا ممکن است سهام شرکت و یا موسسه بنام وراث انتقال [...]

چگونگی انحلال شرکت ها و موسسات بصورت جامع و کامل (هر آنچه بایستی از انحلال بدانید)

By |۱۳۹۹-۱-۱۸ ۱۳:۵۰:۱۶ +۰۰:۰۰۱۸ام فروردین, ۱۳۹۹|ثبت صورتجلسه|

انحلال یا از هم پاشیدگی که معمولا به هنگام زوال یک شرکت یا موسسه رخ می دهد بنا به موقعیتی که شرکت و یا موسسه داشته است شکل می گیرد این امر می تواند متبوع دلایل بسیار زیادی باشد.عدم تفاهم شرکا تا بدهی های مالیاتی و ورشکستگی می تواند منجر به منحل شدن شرکت و یا موسسه شود.

تغییر آدرس شرکت یا ایجاد شعبه شرکت

By |۱۳۹۸-۱۱-۵ ۱۲:۱۸:۲۲ +۰۰:۰۰۲۳ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت صورتجلسه|

در صورت تغییر آدرس شرکت یا اصلاح آدرس یا ایجاد شعبه ی جدیدی از شرکت هیئت مدیره موظف است هر چه سریعتر نسبت به ثبت آدرس جدید اقدام نماید در این صورت  باید جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم و نسبت به تغییر آدرس شرکت اقدام و نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  [...]

ثبت کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص

By |۱۳۹۷-۵-۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰ +۰۰:۰۰۲۱ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت صورتجلسه|

ثبت کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص به دو شکل کاهش اجباری سرمایه و کاهش اختیاری سرمایه صورت گرفته  و هر کدام بنا بر دلایل خاصی انجام میشود کاهش اجباری سرمایه: ثبت کاهش سرمایه (اجباری)  در دو حالت رخ میدهد: 1. در صورتیکه سرمایه تعهد شده  سهامداران ظرف مدت مقرر در اساسنامه بطور کامل پرداخت [...]

ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه

By |۱۳۹۷-۵-۲۰ ۱۲:۴۷:۵۳ +۰۰:۰۰۲۰ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت صورتجلسه|

در شرکتهای با مسئولیت محدود یا تضامنی و یا نسبی  نقل وانتقال سهم الشرکه در دفتر اسناد رسمی از طریق صلح سهم الشرکه انجام می شود. اما پس از تنظیم صلح نامه شرکت موظف است نسبت به ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید در غیر این صورت عدم ثبت [...]

ثبت افزایش سرمایه

By |۱۳۹۷-۶-۱۱ ۰۸:۳۰:۴۶ +۰۰:۰۰۱۶ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت صورتجلسه|

ثبت افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی یا در صورت تفویض اختیار توسط هیئت مدیره انجام میگیرد. در زمان تاسیس شرکت و تدوین اساسنامه موسسین باید مقدار سرمایه اولیه شرکت را مشخص نمایند سرمایه اعلامی توسط موسسین با توجه به موضوع شرکت و فعالیت های شرکت تخمین زده شده و ترتیبات پرداخت این سرمایه توسط شرکا انجام میشود [...]

Go to Top