کاراندیش مشاور و مجری شما در کلیه امور ثبتی مالی و حقوقی

ثبت کاراندیش

تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

این دو نوع شرکت از رایج ترین انواع شرکت ها می باشند. این نوع شرکت ها به سبب کاربرد آنها و سادگی و سهولت در اداره نسبت به سایر شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت روش ثبت و نگهداری ساده تری دارند. از حیث سادگی نسبت به سایر شرکتهای دیگر به یکدیگر شباهت دارند اما تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود تنها در اسم آنها نبوده و هر کدام کارکردها و شیوه ثبت و اداره منحصر به خود را دارند.
تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

تفاوت ها و شباهت های شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

 • اولین تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت مسئولیت محدود تعداد شرکا یا افرادی که برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود می توانند شریک باشند حداقل دو نفر است در صورتی که برای ثبت شرکت‌های سهامی خاص می بایستی حداقل 3 سهامدار داشته باشند.
 • حداقل سرمایه برای شروع و ثبت شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص برابر و یک میلیون ریال است.
 • شرایط سرمایه در شرکت های سهامی خاص به این صورت است که حداقل ۳۵ درصد از سرمایه باید نقدا در یکی از شعبه ‌های بانکی تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵ درصد دیگر در تعهد سهامداران آنها باشد. اما در شرکت با مسئولیت محدود می بایست کل سرمایه، تحویل مدیر عامل شرکت باشد و مدیرعامل به دریافت این میزان اقرار نموده ولی ارائه ی گواهی بانکی برای انجام این مسئله ضروری نیست.
 • از دیگر تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود این است که در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل تحت اختیار اعضا است اما در شرکت سهامی خاص این انتخاب و انتصاب اجباری است.
 • در شرکت با مسئولیت محدود مدیریت ها می توانند به طور نامحدود و تا مدت زمان نامشخصی تعیین شوند و همچنین اختیار دارند که مدت زمانی را برای مدیران در اساسنامه مقرر کنند اما در شرکت های سهامی خاص مدت مدیریت حداکثر دو سال تعیین می ‌شود که البته این زمان قابل تمدید نیز خواهد بود.
 • در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب روزنامه کثیرالانتشار اختیاری و به انتخاب مدیران و شرکای آن است ولی در شرکت سهامی خاص انتخاب یک روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ‌های شرکت الزامی و قانونی است.
 • در شرکت با مسئولیت محدود شرایط احراز حد نصاب اعضا با توجه به نوع آن شرکت پیچیده تر خواهد بود اما این امر و تعیین آن در شرکت سهامی خاص آسان تر خواهد بود.
 • در شرکت سهامی خاص مجامع عمومی شامل هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر به عنوان رئیس، دو نفر عضو ناظر و یک نفر منشی است که این افراد از بین اعضا انتخاب می شوند و این افراد وظیفه ی اداره ی مجامع عمومی تشکیل شده برای شرکت را بر عهده دارند. در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت می توانند تحت نظارت تک تک اعضا صورت گیرد. در قانون تصریح شده که اگر تعداد افراد در شرکت با مسئولیت محدود بیشتر از ۱۲ نفر شود حداقل سالی یک بار مجمع عمومی متشکل از شرکا برگزار و بر روند کلی شرکت نظارت و بررسی های لازم صورت بگیرد. در قانون چنانچه تعداد افراد و شرکا کمتر از ۱۲ نفر باشد هیچ گونه تصریحی برای مجامع عمومی عنوان نشده است.
 • افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص اختیاری خواهد بود و هیچ اکثریتی نمیتواند شریک یا سهامدار را به افزایش سرمایه الزام کند.
 • تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت مسئولیت محدود در تقسیم سهم : در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه به قطعات سهام تقسیم نخواهد شد و هر یک از شرکا یا سهامداران تا میزان سهم الشرکه خود در شرکت مسئول و متعهد خواهند بود اما در شرکت سهامی سرمایه به قطعات سهام تقسیم میگردد.
 • در شرکت با مسئولیت محدود مدیران که از بین اعضا، شرکا یا افرادی خارج از شرکت انتخاب می شوند در سِمت خود انجام وظیفه خواهند کرد. اما مدیران در شرکت های سهامی خاص الزاماً یکی از سهامداران شرکت هستند و تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه می کنند و به صندوق شرکت می‌ سپارند.
 • یکی دیگر از تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود این است که در شرکت با مسئولیت محدود تقسیم سود به نسبت سرمایه ی شرکا تقسیم خواهد شد یا این که می توانند تصمیمات جدیدی برای تقسیم آن بگیرند اما در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام اقدام به تقسیم سود بین سهامداران خواهد شد.
 • در شرکت با مسئولیت محدود حق رای افراد به نسبت سهم الشرکه شرکاء خواهد بود در صورتی که در شرکت سهامی خاص حق رأی به تعداد سهام در شرکت وابسته است.
 • آخرین تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود ، تقویم غیر نقدی سهام شرکا در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می‌گیرد و قابل تنظیم است و شرکا در این خصوص مسئولیت خواهند داشت اما تقویم آورده ی غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با نظر کارشناسان رسمی دادگستری صورت خواهدگرفت.

مزایا و معایب شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص

صرف نظر از تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود نسبت به یکدیگر در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت سهامداران محدود به آورده ی آنها در شرکت است این بدان معناست که هر شریک یا سهامدار در صورت عدم تکافوی سرمایه شرکت برای جبران خسارات یا ضرر و زیان به ثالث تنها تا میزان سهم خود از شرکت مسئول جبران این ضرر و زیان خواهند بود (برعکس شرکتهای تضامنی یا نسبی که به ترتیب مسئولیت بطور تضامنی و نسبی بر عهده شرکاء میباشد) و از این نظر هر دو نوع این شرکت ها از این مزیت برخوردار هستند.

مزیت بزرگ و اولیه شرکت با مسئولیت محدود تشکیل آسان ‌تر آن نسبت به سایر شرکت ‌های تجاری است. بدین ترتیب کافی است دو نفر شریک در ابتدا وجود داشته باشند که با احراز سایر شرایط اقدام به ثبت شرکت خود کنند. در صورتی که در شرکت سهامی خاص علاوه بر وجود حداقل 3 سهامدار باید الزاما دو نفر نیز به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل انتخاب شوند علاوه بر این اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود نیز آسان تر است و به طور معمول توسط دو مدیر که از میان شرکاء یا خارج از شرکا انتخاب میگردند، انجام می پذیرد این در حالی است که هیئت مدیره شرکت سهامی خاص حداقل باید دو نفر بوده (الزاما نیاز به سه نفره بودن هیئت مدیره نیست و در صورتی که سمت های قانونی بین دو مدیر تقسیم گردد میتوان هیئت مدیره شرکت سهامی خاص را متشکل از 2 نفر قرار داد.) و حتما نیز از میان سهامدارن انتخاب شوند.

در تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود لازم به ذکر است که در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب بازرس الزامی نبوده و تنها در صورتی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشد هیئت نظار توسط مجمع عمومی انتخاب میگردد اما در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرس اصلی و علی البدل الزامی میباشد.

البته این شرایط و نکات را نمیتوان برای شرکت مزیت یا نقطه ضعف دانست بلکه اینها شرایطی هستند که این دو نوع شرکت را از یکدیگر متمایز ساخته و برتری هر کدام از آنها را در شرایط مختلف به نمایش میگذارند برای مثال در صورتی که تعداد موسسین زیاد باشد مسلماً شرکت با مسئولیت محدود از عهده و سازوکار اداره این تعداد شریک را نخواهد داشت و مزیت سهولت در ثبت و اداره آن دیگر وجود نخواهد داشت اما از طرف دیگر شرکتهای سهامی خاص مناسب برای تعداد کم سهامدار نمیباشد و اگر فرضا 2 نفر موسس وجود داشته باشند آنها مجبور هستند حداقل یک سهامدار و دو نفر بازرس دیگر را با خود همراه سازند.
بنابراین در صورتی که قصد ثبت شرکت را دارید این نکته را حتما به یاد داشته باشید انتخاب نوع شرکت یک امر موردی و اختصاص به خود شما دارد و یک راهکار عمومی نیست و نوع شرکتی که برای دیگری خوب است ممکن است برای شما نه تنها راهگشا نباشد بلکه مضر نیز باشد پس اطلاعات لازم از تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود و قوانین و مقررات ناظر به هر کدام را کسب نمایید و تفاوت شرکت ها رو بخوبی بررسی نمایید و صرفا با دلایلی از قبیل آسودگی در ثبت یا اداره شرکت توسط دیگران اقدام به ثبت شرکت ننموده و با چشمان باز شرکت خود را به ثبت رسانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *