کاراندیش مشاور و مجری شما در کلیه امور ثبتی مالی و حقوقی

ثبت کاراندیش

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 در مورد شرکت های تجاری بیان میکند: “شرکت های تجاری بر هفت قسم است 1.شرکت سهامی 2. شرکت با مسئولیت محدود 3. شرکت تضامنی 4. شرکت مختلط غیرسهامی 5. شرکت مختلط سهامی 6. شرکت نسبی 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف” اما بعدا قانون گذار در ماده 4 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 شده بود تصریح نمود که شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام تقسیم میشود، برای ثبت شرکت سهامی عام باید تفاوت های این نوع از شرکت ها را با شکت های سهامی خاص بررسی نمود.

ثبت شرکت سهامی عام

ماده 4 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت شرکت سهامی عام را این گونه تعریف میکند: شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند. که در این جا ویژگی های ثبت شرکت سهامی عام را بررسی میکنیم.

در این نوع شرکت هم مانند شرکت سهامی خاص سرمایه به قطعات سهام تقسیم شده و مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست البته با این تفاوت که موسسین نمیتوانند کلیه مبلغ سهام را خود پرداخت نمایند بلکه بخش از این سرمایه باید توسط فروش و پذیره نویسی سهام به مردم تامین شود.

تامین سرمایه و تعهدات سهامداران در قبال سرمایه

در شرکت سهامی عام قالبا بخش عمده ای از سرمایه شرکت توسط بانک در اختیار متقاضیان خرید سهام شرکت در شرف تاسیس قرار میگیرد بر همین اساس موسسین شرکت که هسته اصلی بوجود آمدن شرکت را تشکیل میدهند میبایست لاقل 20% سرمایه شرکت را خود تقبل کنند (البته مشخص است که ایشان میتوانند پرداخت بیش از 20% درصد این سرمایه را بعهده گیرند) و مابقی توسط پذیره نویسی سهام در اختیار متقاضیان خرید سهام قرار گیرد.

تا اینجا ثبت شرکت سهامی عام تفاوت بزرگی با شرکت سهامی خاص دارد اما در خصوص پرداخت سرمایه تفاوتی با شرکت سهامی خاص وجود ندارد. بدین صورت که موسسین میتوانند حداقل 35% درصد مبلغ سهام خود را نقداً پرداخت و مابقی را در تعهد خود ظرف مدت مقرر به شرکت پرداخت نمایند این شرایط بر مردمی که توسط بانک سهام شرکت را پذیره نویسی میکنند نیز حاکم است.

ویژگی های ثبت شرکت سهامی عام

  1. سرمایه شرکت سهامی عام: سرمایه در شرکت سهامی عام حداقل پنج میلیون ریال خواهد بود.(ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
  2. تعداد سهامداران شرکت سهامی عام: در مورد تعداد سهام داران در شرکت سهامی عام لایحه اصلاحی قانون تجارت مستقیما تعدادی را عنوان نکرده است. اما با توجه به ماده 107 این لایحه ” شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بغضا قابل عزل میباشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد. ” به این نتیجه میرسیم که حداقل تعداد سهام داران 5 نفر خواهد بود.
  3. تعداد اعضای هیئت مدیره: برای ثبت شرکت سهامی عام تعداد اعضای هیئت مدیره نباید کمتر از 5 نفر باشد.(ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
  4. مبلغ اسمی هر سهم در شرکتهای سهامی عام: مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد. (ماده 29 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
  5. بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی عام: شرکت های سهامی موظفند بازرس یا بازرسانی را برای شرکت انتخاب نمایند.
  6. نقل و انتقال سهام بدون رضایت سایر سهامداران و به سهولت نسبت به سایر شرکت ها انجام میپذیرد.
  7. عرضه سهام در بورس و عرضه اوراق قرضه: بعد از ثبت شرکت سهامی عام این نوع شرکت قادر به عرضه سهام خود در بورس میباشد همچنین قادر به انتشار اوراق قرضه نیز هست.

به صورت کلی در ثبت شرکت سهامی عام ظرفیت اداره تعداد بسیار زیاد شریک را داراست و سازو کار اداره شرکت به گونه ای تعریف شده که قابلیت دارا شدن هزاران سهام دار را نیز دارد.

در این مطلب سعی شده است وجوه تمایز ثبت شرکت سهامی عام با دیگر انواع شرکت ها بیان گردد اما با توجه به احکام مشترک بسیار زیاد با شرکت سهامی خاص توصیه میگردد مطلب ثبت شرکت سهامی خاص را نیز مطالعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *