کاراندیش مشاور و مجری شما در کلیه امور ثبتی مالی و حقوقی

ثبت کاراندیش

ثبت کاهش سرمایه

ثبت کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص به دو شکل کاهش اجباری سرمایه و کاهش اختیاری سرمایه صورت گرفته و هر کدام بنا بر دلایل خاصی انجام میشود که در ادامه به بررسی هر کدام به طور کامل و جامع خواهیم پرداخت.

ثبت کاهش سرمایه

ثبت کاهش سرمایه اجباری

ثبت صورتجلسه ثبت کاهش سرمایه (اجباری) در دو حالت رخ میدهد.

1. در صورتیکه سرمایه تعهد شده سهامداران ظرف مدت مقرر در اساسنامه بطور کامل پرداخت نشده باشد. (ماده 33 لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت) “هیئت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و جلسه را تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع نماید” این نوع ثبت کاهش سرمایه همانطور که پیداست کاهش اجباری سرمایه خواهد بود.

2. در مواقعی که بر اثر زیان های وارده (بنا به هردلیل)، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود لذا با رعایت مواد قانون تجارت (ماده 141 لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت)، “هیأت مدیره شرکت مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده‌ صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع عمومی رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.” این نوع از کاهش نیز ثبت کاهش اجباری سرمایه میباشد.

ثبت کاهش سرمایه اختیاری

ممکن است شرکا در میزان سرمایه شرکت بیش از حد نیاز برای شرکت سرمایه گذاری کرده باشند و به همین علت تصمیم به تقلیل سرمایه شرکت بگیرند و بخشی از آورده خود را مسترد کنند. در نتیجه تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه می گیرند.
کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی‌سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش‌سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود و سهم کلیه شرکا به یک نسبت کاهش یابد. و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت کمتر نگردد.”
سرمایه شرکت در شرکتهای سهامی عام نباید کمتر از 5 میلیون ریال و در شرکت های سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد و در صورتی که از نصاب مذکور کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه اقدام شود.” در غیر این صورت هر ذینفع می تواند از دادگاه تقاظای انحلال شرکت را بنماید.

پیشنهاد هیأت مدیره راجع به ثبت کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده به بازرس یا بازرسان‌ شرکت تسلیم گردد.

کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد: شرکت های سهامی در بعضی از موارد به موجب قانون مکلف به کاهش سرمایه خود می باشند.

ثبت کاهش سرمایه در شرکت سهامی ممکن است به یکی از طرق ذیل حاصل گردد:

چگونگی ثبت کاهش سرمایه اجباری

کاهش مبلغ اسمی هر سهم یا به عبارت دیگر کاهش ارزش سهام: در این روش مبلغ اسمی سهام کاهش می یابد و سهام قدیم شرکت باطل می شود و سهام جدید که ارزش اسمی پایین تری دارد بین سهامداران به تعداد سهام آنها توزیع می شود.
برای ثبت کاهش سرمایه از این (کاهش اجباری سرمایه و کاهش ارزش سهام) طریق نسخه ای از صورتجلسه بعلاوه لیست قبل و بعد از کاهش سرمایه به اداره ثبت شرکت ها ارسال میگردد.
کاهش تعداد سهام شرکت: در این روش تنها تعداد سهام شرکت کاسته میشود. بنابراین سهامداران با رد ورقه سهام به هیئت مدیره شرکت به نسبت سهام جدیدی که تعیین شده ورقه سهام نزد خود نگهداری میکنند.
برای ثبت کاهش سرمایه از این طریق (کاهش تعداد سهام در کاهش اجباری سرمایه) نسخه ای از صورتجلسه بعلاوه لیست قبل و بعد از کاهش سرمایه به اداره ثبت شرکتها ارسال میگردد.

چگونگی ثبت کاهش سرمایه اختیاری

کاهش مبلغ اسمی هر سهم یا به عبارت دیگر کاهش ارزش سهام: در این روش مبلغ اسمی سهام کاهش می یابد و سهام قدیم شرکت باطل می شود و سهام جدید که ارزش اسمی پایین تری دارد بین سهامداران به تعداد سهام آنها توزیع می شود.
در مورد اخیر (کاهش اختیاری سرمایه) کاهش سرمایه تنها از طریق کاهش ارزش سهام امکان پذیر است.
برای ثبت کاهش سرمایه از این طریق نسخه ای از صورتجلسه بعلاوه لیست قبل و بعد از کاهش سرمایه به اداره ثبت شرکتها ارسال میگردد.

خلاصه اینکه هر کدام از روش های ثبت کاهش سرمایه الزامات و روند شکلی و قانونی خاص خود را دارا هستند لذا بکار گیری هر کدام از روشهای فوق تنها در صورت تحقق شرایط خاص خود امکان پذیر بوده و در غیر این صورت مسلما تبعاتی برای شرکت در پی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *