کاراندیش مشاور و مجری شما در کلیه امور ثبتی مالی و حقوقی

ثبت کاراندیش

شرایط تغییر موضوع شرکت چگونه است؟

تغییر موضوع شرکت

تعریف موضوع شرکت

موضوع شرکت مسئله ای تحت تاثیر آنچه شرکت قرار است بدان عمل نماید.این اعمال می توانند به امور بازرگانی و یا غیر بازرگانی تقسیم شوند. این مسئله چنان عظیم و برجسته است که قرار است کل مواضع شرکت را بگونه ی صد درصدی تحت پوشش خود قرار بدهد.بعبارت دیگر گام های شرکت را در مسیر اهدافش در همان موضوع خاص شرکت منحصر کند و به مدیران شرکت ها اجازه ، و حتی گمان اقدام به عمل موضوعی دیگر را نمی دهد.

معهذا زمانی که مدیران شرکت تمایل به فعالیت در امور دیگری خارج از موضوع دارند میتوانند نسبت به تغییر آن اقدام کنند.

هدف از ثبت موضوع شرکت در اساسنامه چیست؟

به هنگام تاسیس و ثبت شرکت ، از نخستین گام های ثبت شرکت ، تعیین این موضوع است بگونه ای که صریح بدون تکلف دقیق و واضح و به تبع،حرکتی برای تحدید وظایف، سلسله تکالیف و حوزه اختیارات اشخاص داخل جریان شرکت در اساسنامه شرکت است. ضمن این حوزه اختیارات ، صاحبین شرکت موظف اند پا فراتر از موضوع مدرج در اساسنامه نگذارند و موجب تخظی نگردند؛ در صورت تخطی هر یک از مدیران شرکت مسئول و جایگاهی ضمانی خواهند داشت.

آیا تغییر موضوع شرکت شدنی است؟

بله ،سهامداران با صلاحدید و تمایل نسبت بدان می توانند آنرا تغییر دهند. این تغییر در ابتدای امر با تشکیل یک مجمع شامل سهامداران و هیئت مدیره صورت می پذیرد.

تغییر موضوع،تغییر کلی

با تغییر آن بوسیله مجمع فوق العاده که پیش تر بدان اشاره داشتیم گاهی ممکن است این مسئله، نیازمند اخذ مجوزی جدید و یا مجوز دیگری از مراکز ذی ربط دارد.

تغییر موضوع شرکت سهامی خاص چگونه است؟ مراحلش چیست ؟

در تشکیل یک مجمع در شرکت سهامی حداقل 3 نفر از سهامداران حاضر در جلسه و حداقل 51 درصد از دارندگان سهام برای تشکیل جلسه لازم است و اگر تمایلی به تغییر موضوع شرکت ، مطرح باشد حداقل صاحبان سهام حاضر در جلسه 66/6 درصد صاحبین سهام حاضر در جلسه لازم است تا تصمیم مورد تایید واقع گردد.

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 2. تنظیم لیست سهامداران با مقدار سهمشان به علاوه امضای سهامداران و مهر شرکت
 3. درصورت نیاز کسب مجوز جدید و یا مجوز دیگر از مراکز ذیصلاح
 4. ارائه تمام موارد فوق الذکر اعم از اصل صورتجلسه، اصل روزنامه آگهی،لیست سهامداران و مجوز ماخوذه به اداره ثبت شرکتها

همچنین درخصوص اساسنامه شرکت بخوانید.

تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود چگونه است ؟ مراحلش چیست؟

همانند توضیحات فوق الذکر بایستی یک مجمع تشکیل شود ، حداقل بایستی 75 درصد دارندگان سهام باید حضور داشته باشند و اگر تمایلی به تغییر موضوع شرکت دارند باید 75 درصد دارندگان سهام آنرا بپذیرند.

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 2. تنظیم صورتجلسه ذیل آن امضای سهامداران و ممهور با مهر شرکت
 3. ارائه استعلام به مراکز ذیصلاح
 4. ارائه جواب استعلام و صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها

موارد قابل مطرح در مجامع فوق العاده

 1. امکان تغییر مورادی از اساسنامه و یا تمام اساسنامه
 2. امکان تغییر در سرمایه شرکت (اعم از کاهش و یا افزایش سرمایه)
 3. تغییر آدرس شرکت
 4. تغییر موضوع شرکت
 5. نقل و انتقال
 6. انحلال شرکت

مدارک مورد نیاز

 1. کپی برابر با اصل شناسنامه و کپی برابر با اصل کارت ملی تمامی اعضا
 2. روزنامه آخرین تغییر در شرکت
 3. کپی روزنامه تاسیس و روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 4. ارائه صورتجلسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *