این دو نوع شرکت  از رایج ترین انواع شرکت ها می باشند. این نوع شرکت ها به سبب کاربرد آنها و سادگی و سهولت در اداره نسبت به سایر شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت روش ثبت و نگهداری ساده تری دارند. از حیث سادگی نسبت به سایر شرکتهای دیگر به یکدیگر شباهت دارند اما تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود تنها در اسم آنها نبوده و هر کدام کارکردها و شیوه ثبت و اداره منحصر به خود را دارند .

تفاوت ها و شباهت های شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

مزایا و معایب شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص:

صرف نظر از تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود نسبت به یکدیگر در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت سهامداران محدود به آورده ی آنها در شرکت است این بدان معناست که  هر شریک یا سهامدار در صورت عدم تکافوی سرمایه شرکت برای جبران خسارات یا ضرر و زیان به ثالث تنها تا میزان سهم خود از شرکت مسئول جبران این ضرر و زیان خواهند بود (برعکس شرکتهای تضامنی یا نسبی که به ترتیب مسئولیت بطور تضامنی و نسبی بر عهده شرکاء میباشد) و از این نظر هر دو نوع این شرکتها از این مزیت برخوردار هستند

مزیت بزرگ و اولیه ی شرکت با مسئولیت محدود تشکیل آسان ‌تر آن نسبت به سایر شرکت ‌های تجاری است. بدین ترتیب کافی است دو نفر شریک در ابتدا وجود داشته باشند که با احراز سایر شرایط اقدام به ثبت شرکت خود کنند. در صورتی که در شرکت سهامی خاص علاوه بر وجود حداقل 3 سهامدار باید الزاما دو نفر نیز به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل انتخاب شوند علاوه بر این اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود نیز آسان تر است و به طور معمول توسط دو مدیر که از میان شرکاء یا خارج از شرکا انتخاب میگردند، انجام می پذیرد این در حالی است که هیئت مدیره شرکت سهامی خاص حداقل باید دو نفر بوده (الزاما نیاز به سه نفره بودن هیئت مدیره نیست و در صورتی که سمت های قانونی بین دو مدیر تقسیم گردد میتوان هیئت مدیره شرکت سهامی خاص را متشکل از 2 نفر قرار داد.) و حتما نیز از میان سهامدارن انتخاب شوند.

در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب بازرس الزامی نبوده و تنها در صورتی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشد هیئت نظار توسط مجمع عمومی انتخاب میگردد اما در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرس اصلی و علی البدل الزامی میباشد.

البته این شرایط و نکات را نمیتوان برای شرکت مزیت یا نقطه ضعف دانست بلکه اینها شرایطی هستند که این دو نوع شرکت را از یکدیگر متمایز ساخته و برتری هر کدام از آنها را در شرایط مختلف به نمایش میگذارند برای مثال در صورتی که تعداد موسسین زیاد باشد مسلماً شرکت با مسئولیت محدود از عهده و سازوکار اداره این تعداد شریک را نخواهد داشت و مزیت سهولت در ثبت و اداره آن دیگر وجود نخواهد داشت اما از طرف دیگر شرکتهای سهامی خاص مناسب برای تعداد کم سهامدار نمیباشد و اگر فرضا 2 نفر موسس وجود داشته باشند آنها مجبور هستند حداقل یک سهامدار و دو نفر بازرس دیگر را با خود همراه سازند.

بنابراین در صورتی که قصد ثبت شرکت را دارید این نکته را حتما به یاد داشته باشید انتخاب نوع شرکت یک امر موردی و اختصاص به خود شما دارد و یک راهکار عمومی نیست و نوع شرکتی که برای دیگری خوب است ممکن است برای شما نه تنها راهگشا نباشد بلکه مضر نیز باشد پس اطلاعات لازم  از تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود و قوانین و مقررات ناظر به هر کدام را کسب نمایید و تفاوت شرکت ها رو بخوبی بررسی نمایید و صرفا با دلایلی از قبیل آسودگی در ثبت یا اداره شرکت توسط دیگران اقدام به ثبت شرکت ننموده و با چشمان باز شرکت خود را به ثبت رسانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.