ثبت شرکت

در حقوق ایران برای تشکیل شخصیت حقوقی میتوان شرکت یا موسسه غیر تجاری ثبت نمود از این میان شرکتها نیز خود به 7 نوع تقسیم شده اند  و موسسین میتوانند یکی از این هفت نوع شرکت را برای ثبت شرکت خود انتخاب نمایند اما باید در نظر داشت هر کدام از این شرکتها قابلیت ها و کارکرد های بخصوص خود را دارند و مسئولیت های متفاوتی را برای موسسین و سهامداران بهمراه خواهند داشت بنابراین متقاضی ثبت شرکت باید در ابتدا اطلاعات لازم را نسبت به هر کدام از این شرکتها کسب کرده و سپس نسبت به ثبت شرکت متناسب با نیاز خود اقدام نماید

شرکت سهامی خاص | شرکت سهامی عام | شرکت با مسئولیت محدود | شرکت تضامنی | شرکت مختلط غیرسهامی | شرکت مختلط سهامی | شرکت نسبی | شرکت تعاونی تولید و مصرف | موسسات غیر تجاری

ثبت صورتجلسه

پس از ثبت شرکت در صورتی که  تغییرات و یا تصمیماتی برای شرکت مد نظر قرار گیرد باید جلسه مجمع عمومی یا جلسه هیئت مدیره طبق قانون تشکیل و نسبت به آن موضوع  اتخاذ تصمیم صورت گیرد و پس از تصویب آن صورتجلسه تنظیم  و  موارد به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری برسد .

واضح است که تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات باید با رعایت تشریفات و مقررات قانونی انجام گردد در غیر اینصورت در اداره ثبت شرکتها به ثبت نخواهد رسید.

کاهش سرمایه | افزایش سرمایه | نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه | تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس | تغییر آدرس و ایجاد شعبه | تغییر موضوع شرکت | تغییر نام شرکت | انتخاب هیئت مدیره و بازرسین | تصویب ترازنامه | و…


برای ورود به بازارهای جهانی اولین قدم ثبت علامت تجاری و برند خود در کشور مبداء میباشد.

مراحل کلی ثبت علامت تجاری بین المللی (مادرید)

1. ثبت درخواست در اداره کل مالکیت معنوی

2. ارسال پستی مدارک به دفتر WIPO

null

1. ثبت علامت تجاری در مبداء (ایران)

null
null

کارت بازرگانی

تعریف کارت بازرگانی کارت بازرگانی ،مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۲ مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد .بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد . تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم برای برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.